KENNISBANK

Websites en apps

Kies hier wat je gaat toevoegen aan DIP. Bijvoorbeeld een website is van je eigen organisatie, of van een verbonden partij. Dat kan een ketenpartner zijn waar je mee samenwerkt of een partij die in opdracht van jouw organisatie werkt. Kenmerkend voor een verbonden partij is dat je waarschijnlijk niet zelf aan de websites werkt, maar je organisatie er wel een (bepaalde) verantwoordelijkheid voor draagt.

Daarnaast kun je hier ook kiezen om een domeinnaam op te slaan waar geen website aan gekoppeld is. Of waar een redirect naar een andere, reeds in DIP ingevoerde website, aan gekoppeld is.

iOS en Android apps horen ook bij je online landschap. In DIP kun je er belangrijke gegevens over bewaren.

Domeinnaam toevoegen

Domeinnaam

Vul hier de domeinnaam van de website in. Je vult alleen de domeinnaam in, zonder https. Eventuele redirects pikt DIP automatisch op. De automatische scans starten. Je kunt later de rest van de gegevens invullen. Als je al direct meer informatie beschikbaar hebt, klik je op ‘Meer velden tonen’.

URL

Vul hier de volledige URL van de website in, zoals deze in de adresbalk van de browser staat, inclusief https://

Vul je de gegevens voor het eerst m.b.t. een website in, dan kun je nu opslaan. De automatische scans starten. Je kunt later de rest van de gegevens invullen. Als je al direct meer informatie beschikbaar hebt, klik je op ‘Meer velden tonen’.

Domeinnaam - Tags

Kies hier welke tags je aan de domeinnaam wil koppelen. Als er nog geen tags beschikbaar zijn, kun je er zelf één toevoegen door op ‘Tag toevoegen’ te klikken en vervolgens in te vullen.

Domeinnaam - Omschrijving

De omschrijving van de domeinnaam bevat informatie over het doel van de domeinnaam, eventuele einddatum en andere belangrijke afspraken die je later eenvoudig terug wil kunnen vinden. Je hoeft hier geen informatie over een eventuele redirect in te vullen. Dat haalt DIP automatisch op. Contacten kun je na opslaan aan een domeinnaam koppelen.

Website toevoegen

Naam

Vul hier de naam van de website in. Gebruik een naam waarmee je de site later eenvoudig terug kunt vinden in overzichten. Bijvoorbeeld “Bedrijfsnaam.nl - Corporate website”.

URL

Vul hier de volledige URL van de website in, zoals deze in de adresbalk van de browser staat, inclusief https://

Vul je de gegevens voor het eerst m.b.t. een website in, dan kun je nu opslaan. De automatische scans starten. Je kunt later de rest van de gegevens invullen. Als je al direct meer informatie beschikbaar hebt, klik je op ‘Meer velden tonen’.

Moet voldoen aan de archiefwet

Werk je voor een overheidsorganisatie, dan is dit waarschijnlijk belangrijk voor je: De archiefwet is vooral van toepassing op websites van de overheid of aan de overheid gerelateerde websites.

Vink dit aan als de website moet voldoen aan de archiefwet. Wanneer is dat het geval? De Richtlijn Archiveren Overheidswebsites zegt er het volgende over:

“Een overheidswebsite is een website die beheerd wordt door, of in opdracht van een overheidsorganisatie. Onder een overheidsorganisatie wordt hier verstaan een overheidsorgaan zoals bedoeld in de Archiefwet 1995. Daaronder vallen alle publiekrechtelijke organisaties binnen de centrale en decentrale overheid. Onder deze overheidsorganen vallen ook privaatrechtelijke organisaties en natuurlijke personen, voor zover deze een publieke taak uitvoeren. Deze norm is op hen alleen van toepassing als een website in zijn geheel voortkomt uit die publieke taak.”

Meer informatie: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/Richtlijn-Archiveren-Overheidswebsites

Archief URL

Wordt van de website regelmatig een kopie in een digitaal archief opgeslagen? Vul hier de volledige URL van de archiefwebsite in, zoals deze in de adresbalk van de browser staat, inclusief https://

Valt onder Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid

Dit is vooral van toepassing op websites van de overheid of aan de overheid gerelateerde websites. Vink dit aan als de website onder het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid valt.

Wanneer valt een website onder het Tijdelijk Besluit?

Bijna alle websites waar een overheid bij betrokken is hebben met het Besluit te maken. Hier vind je een lijstje https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/voor-wie-is-het-verplicht

Toegankelijkheidsverklaring URL

Als je hierboven ‘ja’ hebt ingevuld, is de verklaring ook verplicht. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op of over alle websites waarvoor ze verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen. 

Overigens mag iedere organisatie de link naar een verklaring toevoegen, niet alleen overheden. Het laat zien dat je toegankelijkheid serieus neemt.

Vul hier de volledige URL van de toegankelijkheidsverklaring in, zoals deze in de adresbalk van de browser staat, inclusief https://

Heb je voor een website de verklaring in het landelijk register van toegankelijkheidsverklaringen staan, neem dan de directe link naar de betreffende verklaring in het register over in DIP.

Meer informatie: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Privacyverklaring URL

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere organisatie een informatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om bezoekers van je websites duidelijk te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet en waarom.

Vul hier de volledige URL van de privacyverklaring in, zoals deze in de adresbalk van de browser staat, inclusief https://

Meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-informatie

Tags

Kies hier welke tags je aan de website wil koppelen. Als er nog geen tags beschikbaar zijn, kun je er zelf één toevoegen door op ‘Tag toevoegen’ te klikken en vervolgens in te vullen.

Omschrijving

De omschrijving van de website bevat informatie over het doel van de website, eventuele einddatum en andere belangrijke afspraken die je later eenvoudig terug wil kunnen vinden.

App toevoegen - Android en iOS

Naam

Vul hier de naam van de app in. Gebruik de naam waarmee je de app later eenvoudig terug kunt vinden in overzichten. Het is ook handig om er tussen haakjes (Android) of (iOS) achter te zetten.

URL

Android: Ga naar de Play Store, vind jouw app, en kopieer de URL. iOS: Heb je geen link? Zoek dan in Google naar “appnaam + site:https://apps.apple.com/nl/app/” en kopieer de link van het juiste resultaat.

Vul je de gegevens voor het eerst m.b.t. een website in, dan kun je nu opslaan. De automatische scans starten. Je kunt later de rest van de gegevens invullen. Als je al direct meer informatie beschikbaar hebt, klik je op ‘Meer velden tonen’.

 

Valt onder Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid

Dit is vooral van toepassing op apps van de overheid of aan de overheid gerelateerde websites. Vink dit aan als de website onder het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid valt.

Wanneer valt een website onder het Tijdelijk Besluit?

Bijna alle websites of apps waar een overheid bij betrokken is hebben met het Besluit te maken. Hier vind je een lijstje https://www.digitoegankelijk.nl/beleid/voor-wie-is-het-verplicht

Toegankelijkheidsverklaring URL

Als je hierboven ‘ja’ hebt ingevuld, is de verklaring ook verplicht. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op of over alle websites en apps waarvoor ze verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen. 

Overigens mag iedere organisatie de link naar een verklaring toevoegen aan DIP, niet alleen overheden. Het laat zien dat je toegankelijkheid serieus neemt.

Vul hier de volledige URL van de toegankelijkheidsverklaring in, zoals deze in de adresbalk van de browser staat, inclusief https://

Heb je voor een website de verklaring in het landelijk register van toegankelijkheidsverklaringen staan, neem dan de directe link naar de betreffende verklaring in het register over in DIP.

Meer informatie: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Privacyverklaring URL

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere organisatie een informatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om bezoekers van je websites duidelijk te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet en waarom.

Vul hier de volledige URL van de privacyverklaring in, zoals deze in de adresbalk van de browser staat, inclusief https://

Meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-informatie

Tags

Kies hier welke tags je aan de website wil koppelen. Als er nog geen tags beschikbaar zijn, kun je er zelf één toevoegen door op ‘Tag toevoegen’ te klikken en vervolgens in te vullen.

Omschrijving

De omschrijving van de website bevat informatie over het doel van de website, eventuele einddatum en andere belangrijke afspraken die je later eenvoudig terug wil kunnen vinden.