HANDBOEK

Onze websites zijn te traag

We hebben langzame websites
Screenshot of dip showing speed numbers of different websites

Voorbeeld van een e-mail aan je leverancier

Beste leverancier, 

Na recente beoordelingen van onze website met
behulp van Google Lighthouse, hebben we
vastgesteld dat onze websiteprestaties
aanzienlijk onder de optimale benchmarks liggen,
vooral wat betreft de laadsnelheid.

Bijgevoegd vind je de resultaten van de
Lighthouse-metingen die de gebieden markeren
waar onze website tekortschiet.

Hierbij willen we je verzoeken om een
voorstel op te stellen voor het verbeteren
van de snelheid van onze website.

Met vriendelijke groet,
<Naam>