Dip en digitale toegankelijkheid

Auditbegeleiding en horizontale verantwoording 

Als je met dip in kaart hebt gebracht welke websites je hebt, is het van belang om een goed proces in te richten om de verplichte 3-jaarlijkse onderzoeken soepel te laten verlopen. In de praktijk gaat veel tijd verloren aan administratie en communicatie, en blijft er weinig tijd over voor het daadwerkelijk verbeteren van de toegankelijkheid.

Dip Accessibility zorgt voor:

  • Overzicht in lopende en afgeronde onderzoeken
  • Online aanvragen en starten van nieuw onderzoek
  • Centraal ontvangen van alle onderzoeksrapporten
  • Inzien, toewijzen en oplossen van bevindingen
  • Opstellen van het jaarlijks verantwoordingsverslag
Cirkelvormige procesgrafiek met vijf gekleurde segmenten genummerd van 1 tot 5 in de richting van de klok. Segment 1 is rood, segment 2 is lichtroze, segment 3 is groen, segment 4 is geel, en segment 5 is blauw. Een blauwe pijl wijst in de richting van de klok rond de buitenkant van de cirkel

Digitaal toegankelijk in 5 stappen met dip Accessibility

1. Welke websites ?

Welke websites zijn van jouw organisatie en waar ga je mee aan de slag?

2. Hoe presteren ze?

Hoe presteren websites? Heeft het zin om aan de slag te gaan met toegankelijkheid?

3. Plan je onderzoek

Plan je onderzoek in bij Cardan, Digitaal Toegankelijk, Swink, Accessy Club, Stichting Accessibility of een andere auditor

4 Aan de slag

Verdeel en plan de verbeterpunten, wat doe je zelf en wat is werk voor leveranciers.

5 Verklaren

Plaats de verklaring en dip geeft aan wanneer je weer actie moet ondernemen

Verantwoorden

Dip stelt automatische een verantwoording op voor de gemeenteraad of management o.b.v. het VNG format

Stap voor stap

Auditbegeleiding met dip accessibility

Met dip Accessibility heb je vanuit een centraal dashboard zicht op het volledig landschap aan websites en hoe deze presteren.

Vanuit het dashboard is zichtbaar wat de toegankelijkheidsstatus is en krijg je een seintje als een site geaudit moet worden. De audit vraag je vanuit dip aan bij Swink, Cardan, Digitaal Toegankelijk, Stichting Accessibility, Swink of  Accessy Club.

Je doorloopt telkens dezelfde stappen, bij ieder onderzoek. Met dip hoef je dus niet meer dagen te besteden aan het achterhalen van informatie. Alle relevante informatie wordt centraal en automatisch verzameld. Ook hoef je geen talloze mails te versturen voor afstemming in het proces. Dip zorgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van lopende onderzoeken en voorkomt onnodig trage trajecten. 

Dip centraliseert alle essentiële informatie en acties. Dat zorgt voor rust, gedeelde verantwoordelijkheid, en inzicht bij alle betrokkenen binnen je organisatie.

Cirkelvormige procesgrafiek met vijf gekleurde segmenten genummerd van 1 tot 5 in de richting van de klok. Segment 1 is rood, segment 2 is lichtroze, segment 3 is groen, segment 4 is geel, en segment 5 is blauw. Een blauwe pijl wijst in de richting van de klok rond de buitenkant van de cirkel

Scherm­afbeelding 2024-06-12 om 20.45 1Horizontale verantwoording digitale toegankelijkheid

Wil jouw organisatie intern verantwoorden hoe er om wordt gegaan met digitale toegankelijkheid? Dip maakt het mogelijk met de geautomatiseerde verantwoording. Een eenvoudige manier om met een gedegen verslag, volgens standaarden, helderheid te geven over de stand van zaken.

dip Accessibility

onmisbaar als jouw organisatie vooruit wil in digitale toegankelijkheid

Zij maken al gebruik van dip Accessibility