webarchivering

Webinar: De kunst van het webarchiveren

Ben je werkzaam als informatiemanager, archivaris of webprofessional bij een gemeente, waterschap of provincie, dan nodigen we je graag uit voor ons webinar: "De kunst van het webarchiveren".


In dit digitale tijdperk, waarin websites een onmisbaar onderdeel zijn geworden van de informatievoorziening en dienstverlening van de overheid aan burgers, is het van cruciaal belang dat we begrijpen hoe en waarom we deze digitale bronnen moeten bewaren.

Tijdens dit webinar duiken we diep in de implicaties van de Archiefwet voor websites. We verkennen de fundamentele principes van webarchivering en leggen uit waarom het niet alleen noodzakelijk is voor het voldoen aan wetgeving, maar ook voor het waarborgen van transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie voor iedereen en het behoud van onze digitale geschiedenis.

Ook bieden we in dit webinar een praktisch kader voor het beoordelen welke websites wel en niet gearchiveerd moeten worden. Verder gaan we in op de risico's verbonden aan onvoldoende webarchivering. Het verlies van digitale informatie kan leiden tot gaten in ons collectieve geheugen en mogelijke juridische en operationele complicaties voor organisaties.

Tot slot bieden we praktische aanbevelingen voor een effectief webarchiveringsproces, met duidelijke richtlijnen en procedures, de inzet van de juiste technologieën en tools, en te zorgen voor samenwerking tussen verschillende stakeholders binnen de organisatie.

Het programma in het kort:
- Wat betekent de Archiefwet voor websites
- Welke doelen dienen we met webarchivering
- Een praktisch kader voor de selectie van webarchivering
- Welke risico's zijn er bij onvoldoende webarchivering
- Aanbevelingen voor een effectief webarchiveringsproces

Datum: woensdag 22 mei
Tijd: 10:00 - 11:00
Link: Webinar
Doelgroep: Informatiemanagers, archivarissen, webprofessionals werkzaam bij gemeenten, waterschappen, provincies

Andere blogs

Neem contact met ons op

Wil je iets weten over DIP? Je kunt ons bereiken op 0850043670 of stuur een e-mail naar contact@digitalinsightsplatform.nl.