De snelle horizontale verantwoording digitale toegankelijkheid

In dit artikel leg ik uit kort wat de horizontale verantwoording is en hoe dip je ermee kan helpen.


Een gemeente moet voldoen aan de regels voor digitale toegankelijkheid van websites en apps. De controle van de gemeenteraad op de naleving ervan ontbreekt in veel gemeenten nog. Dat vinden wij jammer. Niet zozeer vanwege het niet voldoen aan regels, maar meer omdat een toegankelijke overheid beter is voor iedereen.

We zouden het dus graag zo zien: Het college van B&W laat aan de gemeenteraad zien hoe de gemeente omgaat met digitale toegankelijkheid. Hiervoor wordt een verantwoordingsverslag gebruikt. Zo kan de raad beoordelen of de gemeente zich houdt aan de wettelijke verplichtingen. Of nog beter, of de gemeente zorgt voor toegankelijke dienstverlening.

De horizontale verantwoording is overigens niet verplicht. Wellicht vraagt jouw gemeenteraad er niet om. Zelfs dan is het een geschikt middel om digitale toegankelijkheid onder de aandacht van zowel bestuur als gemeenteraad te brengen. Met een beetje handigheid sluit je aan bij de beleidscyclus (P&C-cyclus) voor de uitvoering van de lokale inclusie agenda.

Olifant in de kamer

Het klinkt allemaal logisch en vanzelfsprekend, terwijl ik het zo opschrijf…. Vooruit, ik zal de olifant in de kamer niet onbesproken laten. Het verantwoordingsverslag opstellen is arbeidsintensief, het kost tijd.

En die tijd besteed je liever aan het toegankelijk maken van websites en apps. Daarom helpt dip jou. Wij stellen automatisch het verslag voor je op. Dip weet immers welke websites jouw organisatie allemaal heeft en wat de status m.b.t. toegankelijkheid is. Daarnaast kun je alle genomen organisatorische maatregelen eenvoudig vastliggen in dip. Een druk op de knop laat een mooi verslag zien dat aansluit bij de door de VNG opgestelde standaard, inclusief alle teksten.

Zo geef jij inzicht in de stand van zaken op het gebied van digitale toegankelijkheid in de gemeente en laat je zien welke organisatorische maatregelen jouw organisatie heeft genomen om de toegankelijkheid te kunnen verbeteren. Wil je meer weten of het verslag gaan gebruiken? Laat dan hier je naam en e-mail adres achter. We nemen dan contact met je op.

Andere blogs

Neem contact met ons op

Wil je iets weten over DIP? Je kunt ons bereiken op 0850043670 of stuur een e-mail naar contact@digitalinsightsplatform.nl.