Digital Insights Blog

governance

'Welke websites zijn van ons?'​

We geven regelmatig demo’s bij nieuwe klanten of we helpen ze met starten met het gebruik van DIP. Het eerste wat in DIP moet gebeuren is eigenlijk...

Geen doel = website offline halen

Argumenten voor offline halen van een website worden gezocht in slechte toegankelijkheid of veiligheid. Ik zeg: Begin bij de doelen.

Nieuw: dip Webarchief

Met één druk op de knop je websites dagelijks archiveren conform de Archiefwet of voor eigen compliance.

Lucky number 7

777.777 scans uitgevoerd door dip voor betere toegankelijkheid, veiligheid en privacy en nog veel meer.

Neem contact met ons op

Wil je iets weten over DIP? Je kunt ons bereiken op 0850043670 of stuur een e-mail naar contact@digitalinsightsplatform.nl.