Geen doel = website offline halen

Argumenten voor offline halen van een website worden gezocht in slechte toegankelijkheid of veiligheid. Ik zeg: Begin bij de doelen.


Eerder dit jaar schreef ik een artikel voor overheden met als onderwerp “Welke websites zijn nou eigenlijk van ons?” Een volgende stap in het duiden van het online landschap van je organisatie is dat je gaat vastleggen welke doelen die websites hebben. Je wil immers weten waarom een website bestaat en of het doel ervan bijdraagt aan de doelen van je organisatie. Als er een mismatch is tussen het doel van een website en die van je organisatie, dan kun je je afvragen of je de website in de lucht wil houden. Ook, als een website überhaupt geen duidelijk doel heeft, is het beter om deze offline te halen.

Hoe achterhalen we het doel van de website en de doelen van de organisatie?

Doel 1: Doel van de website

Het doel van een website is meestal niet direct op de website zelf terug te vinden. Doorgaans vind je het in projectdocumenten die zijn opgesteld voorafgaand aan de ontwikkeling van de website. Probeer dus projectplannen, aanbestedingsdocumenten, opdrachtbrieven e.d. te achterhalen. Het is altijd goed om daarmee bij de eigenaar van de website te beginnen. 

Oei, dit werpt een nieuwe vraag op: “Wie is de eigenaar van deze website?” Normaal gesproken is het degene die ooit opdracht heeft gegeven tot ontwikkeling of die nu de facturen betaalt.

Spoiler alert: Als je de eigenaar na goed zoeken niet gevonden krijgt, is er meestal “iets aan de hand”. Er gaan dingen mis. Er is namelijk niemand die stuurt op doelen, kwaliteit en compliance. Vergelijk het met een fiets die onbeheerd in de stad wordt achtergelaten. Zelden worden na maanden verval, de leeggelopen banden spontaan door iemand opgepompt en de fiets eens even lekker gepoetst.

Doel 2: Doel van de organisatie

Heeft je organisatie de doelen voor online al vastgesteld? Meestal gebeurt dit in een online strategie o.i.d. Als die er is, helemaal super! Zo niet, dan vind je vaak aanknopingspunten in een communicatie- of dienstverleningsvisie. Daarnaast heb je in het geval van een specifieke website ook aanvullende doelen nodig. Bijvoorbeeld: Websites in het sociaal domein behoren aan te sluiten bij doelen op dit vakgebied. Deze kun je vinden in bestuursakkoorden of specifieke uitvoeringsplannen. Verzamel de relevante doelen en verifieer ze, bijvoorbeeld bij je manager.

Match of mismatch?

De doelen van de organisatie en die van de website hebben idealiter een bepaalde overlap. Dit is de sweet spot van de website. Die is in de meeste gevallen niet super-expliciet, maar je voelt doorgaans goed aan wanneer er een match of een mismatch is. En als je er zelf of met collega’s niet uitkomt, is het altijd goed om te controleren of je met de juiste mensen om tafel zit om er een oordeel over te vormen.

Is de conclusie ‘match’? Dan heeft de website in ieder geval bestaansrecht voor jouw organisatie. Dat zegt overigens nog niets over de kwaliteit of de prestatie. Is de conclusie dat er een mismatch is tussen de organisatie- en websitedoelen? Dan is de vraag of je organisatie deze website in de lucht moet houden. En eigenlijk weten we al dat het antwoord ‘nee’ is.

Ruim op!

Want, waarom zouden we tijd, energie en geld spenderen aan iets dat de organisatie niet helpt? Deze logische vraag wordt niet altijd logisch beantwoord. Er zijn tal van redenen om een een website in de lucht te houden. Maar meestal zijn het drogredenen: “Er komen nog bezoekers op”, “Het kan toch geen kwaad dat ie nog online staat” of “Deze ene pagina is nog steeds belangrijk.” Wees doortastend en zet websites die niet (meer) bijdragen aan het doel van de organisatie uit! Echt, het is niet eng. Volg deze stappen:

  • Laat de leverancier weten per wanneer de website offline moet;
  • Deel dit besluit met stakeholders binnen de organisatie;
  • Archiveer de website voordat deze offline gaat. 

Tot slot kunnen we ook nog beoordelen of de website, zoals die nu online staat, überhaupt voldoet aan haar eigen doel. De vraag dient zich weer aan: Waarom zouden we er tijd en/of geld aan besteden als het doel niet behaald wordt?

Als een website niet bijdraagt aan het halen van haar doel, zijn er twee opties: 

  1. Stop met de website. Zoals ik hierboven al betoog, is het archiveren en uitschakelen van websites die niet langer zinvol zijn een verstandige keuze.
  2. Zet een positieve verandering in gang. Herstructureer de website, verwijder doelloze content. Onderzoek wat nodig is om de website doelgericht te maken en doe het.

Websites oneindig laten doorsudderen is een no-go. Ruim op! Het maakt de online aanwezigheid van je organisatie doelgerichter en effectiever.

Wil je hier meer over weten?

 

 

(Image by storyset on Freepik)

Andere blogs

Neem contact met ons op

Wil je iets weten over DIP? Je kunt ons bereiken op 0850043670 of stuur een e-mail naar contact@digitalinsightsplatform.nl.