Gerben Klein Baltink over internet.nl

Lees het interview met Gerben over internet.nl, een belangrijke Nederlandse standaard.


Dip laat zien hoe websites scoren op belangrijke kenmerken. We maken er nooit een geheim van dat een deel van die scores gebaseerd is op controles door externe tools en industriestandaarden. Een goed voorbeeld van een extern platform waar dip graag mee samenwerkt is internet.nl. Dip gebruikt internet.nl om in kaart te brengen hoe een website scoort op het navolgen van beveiligingsstandaarden. 

Internet.nl geeft niet alleen een score, maar legt ook uitgebreid uit hoe de beoordeling tot stand komt. We spraken over internet.nl met Gerben Klein Baltink, voorzitter van het Platform Internetstandaarden, de initiatiefnemer van internet.nl.

Veilige open standaarden

Om ervoor te zorgen dat iedereen met vertrouwen het internet kan gebruiken, is het belangrijk dat we met nieuwere, slimmere standaarden gaan werken. Gerben: “Met internet.nl hopen wij te bereiken dat zo veel mogelijk open standaarden worden toegepast. Als veel mensen het gebruiken, verhoogt dat de mate waarin overheden en organisaties en bedrijven in Nederland bereikbaar blijven. Het betekent namelijk dat ze door de juiste, veilige security-instellingen hun bedrijfscontinuïteit kunnen waarborgen.” 

Gerben vertelt dat het breed toepassen van open standaarden tot een verhoogd bewustzijn over internetgebruik leidt. ”We gaan er een beetje vanuit dat je, na kennisname over de standaarden, jezelf ook vragen stelt als ‘Welke boodschap staat op mijn website?’,’Waarom verstuur ik eigenlijk e-mail?’ of ‘Hey, ik maak op dit moment een verbinding met het internet.’ We hopen dat het bewuste afwegingen worden.”

Internet.nl voor iedereen

Iedereen kan gebruik maken van internet.nl om te controleren hoe een website of e-mail presteert op veiligheid. Bij de start van het initiatief werd daar nog geen rekening mee gehouden, vertelt Gerben: “Het was initieel niet onze insteek om internet.nl voor elke Nederlander of zelfs voor elke wereldburger beschikbaar te maken. Het ging ons er meer om een technisch georiënteerde doelgroep te bereiken. Bijvoorbeeld bij overheden of bedrijven, maar ook de webmaster van een lokale voetbalclub. We geven ze handvatten om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe kan het beter, veiliger?’ Daarover kan een gesprek gevoerd worden met een directeur of een raad van bestuur. 

Gaandeweg zagen we dat ook veel ‘particulieren’ internet.nl gebruikten. Niet zozeer om hun eigen website of e-mail te controleren, maar juist de websites van andere partijen. ‘De website van mijn bank, wat vind ik daarvan? Kan ik daar mijn centen veilig achterlaten?’ Steeds meer mensen maken op die manier gebruik van internet.nl.”

Als Gerben “steeds meer” zegt, dan bedoelt hij dat er inmiddels een behoorlijk aantal tests door internet.nl wordt uitgevoerd. “Op de website gaat het dit jaar richting de 1 miljoen controles.” Daarnaast biedt internet.nl ook een dashboard en een technische koppeling aan. Dat is handig voor organisaties die veel testen en dat niet handmatig via de website willen doen. “Daar hebben we dit jaar ongeveer 3,5 miljoen controles gedaan.” Dat zijn forse aantallen. Een deel daarvan scoort 100 procent in de test.

Scoren op internet.nl

De websitebeheerders in de internet.nl hall-of-fame zijn terecht trots op hun 100% score. 

Maar is die 100 procent score ook echt nodig en zinvol? Daar is Gerben helder over. “Dat is zeker zinvol. Als je tussen de 80 en 100 procent scoort, ben je op de goede weg. Die score betekent dat je er aandacht voor hebt. Tussen de 60 en 80 procent heeft er binnen je organisatie zeker al iemand naar gekeken. Onder de 60 procent willen mijn uitspraken sommige mensen wel eens shockeren: Dan heb je geen aandacht voor digitale veiligheid. En dan interesseert het je niets of je gebruiker als gevolg van een man-in-the-middle aanval niet met jou, maar onbedoeld met een malafide partij zaken doet.” 

Gebruikers van internet.nl worden zich bewuster van risico’s en gaan daardoor zelf met de resultaten aan de gang, of ze spreken er met hun leverancier over. Zo wordt hun online dienstverlening veiliger en beter. 

Internet.internationaal

In andere landen valt het succes van internet.nl ook op. Slimme landen zoeken toenadering. Wij zien internet.nl uitgroeien tot een belangrijke verzamelstandaard. Daar is Gerben bescheiden over, maar hij viert terecht de successen. “We zijn heel blij met de manier waarop landen als Denemarken, Australië en Brazilië internet.nl gebruiken. Wat meer op de achtergrond zetten Luxemburg, Portugal en de Europese Commissie stappen door onze code te delen en het gedachtegoed te hergebruiken.”

Alle websites

Tot slot hebben wij nog een kleine tip: Gebruik internet.nl niet alleen voor je corporate website. Test juist ook de websites aan de randen van je online landschap, waar doorgaans minder aandacht voor is. Je zult zien dat je daar de grootste risico’s loopt.

Andere blogs

Neem contact met ons op

Wil je iets weten over DIP? Je kunt ons bereiken op 0850043670 of stuur een e-mail naar contact@digitalinsightsplatform.nl.